روزنوشت های دکتر

به هیچ آیینه ای باج نمیدهم، که دست به تصویرم ببرد. من این چروک ها را... مفت بدست نیاورده ام

روزنوشت های دکتر

به هیچ آیینه ای باج نمیدهم، که دست به تصویرم ببرد. من این چروک ها را... مفت بدست نیاورده ام

پربیننده ترین مطالب

امید

سه شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۳۰ ب.ظ

یک ماهی میشه آسایشگاه روانی بستری شده. اختلال دوقطبی! بنظرم بیشتر شیدا بود تا افسرده.

امروز سرم داد زد گمشوووو بیرون!

بهش گفتم دیگه نمیام ببینمت... جلوی در اتاق که رسیدم، آروم گفت: یعنی هیچ امیدی نیست؟!

نگاش هم نکردم... گفتم : هست، ولی نه واسه تو...


  • ۹۵/۰۲/۰۷
  • دکتر میم