کشتی ِ ناخدا

آرامش ِ قبل طوفانم را برهم‌ نزنید... بگذارید ناخدا، اینبار هم کشتی را بسلامت بگذراند

کشتی ِ ناخدا

آرامش ِ قبل طوفانم را برهم‌ نزنید... بگذارید ناخدا، اینبار هم کشتی را بسلامت بگذراند

نهضت ادامه دارد...

شنبه, ۱ دی ۱۳۹۷، ۰۴:۰۰ ب.ظ

گفتنی ها رو گفتم...

هر چند که اینجا نباشم.


  • ۹۷/۱۰/۰۱
  • دکتر میم