کشتی ِ ناخدا

آرامش ِ قبل طوفانم را برهم‌ نزنید... بگذارید ناخدا، اینبار هم کشتی را بسلامت بگذراند

کشتی ِ ناخدا

آرامش ِ قبل طوفانم را برهم‌ نزنید... بگذارید ناخدا، اینبار هم کشتی را بسلامت بگذراند

۱ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

گفتنی ها رو گفتم...

هر چند که اینجا نباشم.


  • ۰۱ دی ۹۷ ، ۱۶:۰۰
  • دکتر میم